Om företaget

hej & välkommen, jag heter klas!  jag är en grafisk designer som erbjuder en stil olik alla andra.

Jag är en Art Director och Grafisk Designer med 15+ års erfarenhet inom visuell kommunikation.

Är i grunden en nerd med passion för grafisk design och formgivning som jag tillämpar på många sätt. Jag har en bakgrund inom naturvetenskap med en informationsteknisk inriktning, och anser att de grundläggande designprinciperna kan tillämpas på all typ av grafisk design. Detta har lett mig till att jobba med webbdesign, layout, foto, film, trycksaker, förpackningar, typografi, illustrationer, pixeldesign, utställningsmaterial och mycket annat.

Jag är van att jobba i eller driva projekt med snäva budget- och tidsramar med kunder som är lite osäkra på exakt vad som behöver göras.
Nedan hittar du exempel på de områden jag kan erbjuda min hjälp inom. Tveka inte på att kontakta mig om Ni har frågor om mig eller vad jag kan.

Och en sak till: jag är ganska billig också - fast på ett bra sätt.

CV

Grafisk Design

Webbdesign

Förenklat ser jag webbdesign som en moduluppdelad process, där varje del kan brytas ned till mindre element.
Detta skiljer sig naturligtvis från fall till fall, men ofta landar det i 4 tydliga faser:

01. Research

 • Planering och Projektledning - budget, tidsram och resurser sätts upp för en tydlig översikt.
 • Systembeskrivning - dokument med sitens unika funktioner specificerade i detalj, beskrivning av olika komponenter samt tillhörande sitekarta.
 • Konceptstrategi - målet och avsikten med sidan, samt hur detta skall kommuniceras till besökare. Både visuellt men även i text, animationer mm.

02. Design

 • Design och Grafiskt Språk - baseras främst på den grafiska profilen, där unik design och form måste tas fram för webbsidans funktioner.
 • Typsidor och Screenshots - en kreativ och iterativ process för att hitta fram till rätt design.
 • UI-design (användargränssnitt) - för att underlätta för användarens interaktion med webbsidan, där enkel och naturlig navigering/användande är att föredra.

03. Develop

 • Grafiska Element, Ikoner och Illustrationer - kvalitativ produktion av grafisk material.
 • Foto och Bildmaterial - bilder har en stor betydelse på hur en webbsida uppfattas. Att jobba med foto som informationsbärare underlättar och förstärker förståelsen vad företag vill kommunicera.
 • Utveckling - HTML 5 och CSS 3 ger möjligheter för att utveckla skräddarsydda webbsidor med animationer och interaktiva element utan Flash.

04. Launch

 • Test mot olika Plattformar (operativ, browsers, smartphones och paddor). Siten bör vara snygg och användbar för alla målgruppens tänkbara plattformar.
 • Release och Promotion - nå ut till användare och nya kunder på rätt sätt med den nya webbsidan!

Mediaproduktion

Kontakt

Kontaktuppgifter

Klas Benjaminsson
Aschebergsgatan 7A
41127 Göteborg

tel · 0739 149703
mail · klas@bomb.se

Social

 1. Min profil på LinkedIn
 2. Adda mig på Facebook
 3. Skicka ett Email

Detaljer

Tveka inte på att kontakta mig om Ni har frågor om mig eller vad jag kan.

CV

Kundreferenser

Ett urval av kunder och uppdragsgivare, fämst via Bomb men även från min tid som in-house AD.


© 2020 Klas Benjaminsson

Bomb Mediaproduktion